Tryggkredit implementerar egenutvecklat scorekort

Tryggkredit lanserar ett egenutvecklat scorekort för kontokrediter som bygger på stora mängder historiska data med syfte att ytterligare höja kvaliteten på de över 13 000 kreditbeslut som varje månad tas.

Verktyget ger Tryggkredit möjlighet att kalibrera utlåningens risknivå och genom det anpassa kreditexponeringen efter bolagets riskaptit.

– Vi har använt olika karaktärsdrag och genom en logistisk regressionsanalys lyckats hitta statistiskt signifikanta skillnader. Utifrån detta har vi konstruerat en scoringmodell och implementerat denna i kreditprocessen, säger Elmar Engholm och Emil Blomberg, Scoringanalytiker Tryggkredit

– Implementeringen av vårt egenutvecklade scorekort är ett viktigt steg för oss i vår strävan att ständigt hålla hög kvalitet i våra kreditbeslut. Scorekortet betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda utan bör snarare ses som ett avstamp i vårt arbete att ytterligare förbättra våra kreditbeslut, säger Anders Axelsson, VD Tryggkredit

Om Tryggkredit
Tryggkredit är ett ledande och snabbt växande svenskt konsumentkreditinstitut som sedan starten 2011 förmedlat över 55 000 privatlån och kontokrediter. Tryggkredit jobbar hårt för att med hjälp av digitala finansiella tjänster göra livet enklare och tryggare för sina kunder.

Anders Axelsson (CEO)
anders@tryggkredit.se
072-5632050

Dela inlägget

Leave a Reply

Your email address will not be published.