Tryggkredit genomför nyemission om 29 miljoner kronor

Tryggkredit offentliggör idag att Bolaget genomfört en nyemission om 29 miljoner kronor. Kapitaltillskottet tillförs från såväl nya som befintliga ägare.

Styrelsen för Tryggkredit beslutade tidigare under året att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission i syfte att stärka balansräkningen och möjliggöra fortsatt tillväxt. Med anledning av det stora intresset uppgår emissionsbeloppet till betydligt mer än styrelsens initiala mål för emissionen.

Utöver ett antal nya ägare har även LK Finans valt att delta i emissionen. LK Finans, en del av LK-koncernen, är därmed fortsatt stor delägare i Tryggkredit.

–  LK Finans är inne på sitt tredje år som delägare i Tryggkredit, vi är fortsatt övertygade om att bolaget kan fortsätta leverera aktieägarvärde och då är det naturligt för oss att delta i emissionen, säger Lars Erik Blom, vd LK Finans

Kapitaltillskottet stärker bolagets finansiella ställning och förbättrar möjligheterna att anskaffa finansiering till attraktiva villkor.

–  Det är glädjande att intresset för emissionen varit så pass starkt. Det ger oss goda möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa, säger Anders Axelsson, vd Tryggkredit

Likviddag för emissionen är efter andra kvartalets slut och påverkar således inte bolagets delårssiffror för perioden januari – juni 2019.

Om Tryggkredit
Tryggkredit är ett ledande och snabbt växande svenskt konsumentkreditinstitut som sedan starten 2011 förmedlat över 60 000 privatlån och kontokrediter. Tryggkredit jobbar hårt för att med hjälp av digitala finansiella tjänster göra livet enklare och tryggare för sina kunder.

Anders Axelsson (CEO)
anders@tryggkredit.se
072-5632050

Rasmus Fridheimer (CFO)
rasmus@tryggkredit.se
072-5452050

Dela inlägget

Leave a Reply

Your email address will not be published.