Född 1961


Robert Levay är civilekonom utbildad vid handelshögskolan i Stockholm.


Tidigare erfarenhet som affärsutvecklare och controller på Trygg Finans (1987 – 1991) och konceptutvecklare på Trygg Hansa (1991 – 1994). Sedan 1994 driver Robert sitt eget konsultbolag inom IT.

Robert Levay

Ordförande

Född 1961


Anders Axelsson har en fil.kand i psykologi från Stockholms universitet. Anders är grundare av Tryggkredit.


Tidigare erfarenheter från American Express (1987 – 1997), befattningar som enhetschef för ansöknings-, kredit och inkassoavdelningarna samt Dun & Bradstreet (1997 – 2007) i befattningar som produktchef, analytiker och säljspecialist inom kredit och inkasso.

Anders Axelsson

Ledamot

Född 1960


Lars Erik Blom har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.


Har arbetat som finanschef i flera företag, bland annat Atle AB. Under perioden 2001 – 2012 arbetade han i ledande befattningar för 3i, ett brittiskt private equity-företag. Sedan 2012 är han VD för LK Finans, en investeringsgren inom Lagerstedt & Krantz-gruppen.


Ordförande i LK-gruppen, DeltraKravek, JEFF Fastigheter. Ledamot i FM Mattsson Mora Group, Connecting Capital, its Nordic, Norvatek Invest, Projektengagemang, Nextory, Visera och TSS.

Lars Erik Blom

Ledamot

Född 1965


Robert Charpentier har en masterexamen i internationell ekonomi och har även undervisat i ekonomi.


Tidigare arbetserfarenhet från Goldman Sachs (1989 - 1997) i ett flertal seniora och ledande befattningar, Swedbank som chef för Corporate Banking (1997 – 2000) och i befattningen Executive Vice President samt Deputy Head of Swedbank Markets (2000 – 2005). Under åren 2006 – 2009 var Robert VD för Kaupthing Bank i Sverige.


Ordförande i Vator Securities och Direkto. Ledamot i OrganoWood.

Robert Charpentier

Ledamot

Född 1964


Joachim Gahm är utbildad civilekonom.


Tidigare arbetslivserfarenheter som vice VD och styrelseledamot i E. Öhman J:or Fondkommission AB samt VD i E.Öhman J:or Investment AB.


Ordförande i Arise. Ledamot i Catella.

Joachim Gahm

Ledamot