Finansiell kalender

 

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-27

Årsstämma

2019-03-14

Delårsrapport jan – mars 2019

2019-04-22

Delårsrapport jan – juni 2019

2019-06-24

Delårsrapport jan – sep 2019

2019-09-23

Bokslutskommuniké 2019

2020-03-13