Finansiell kalender

 

Bokslutskommuniké 2019

2020-03-13

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-04-20

Delårsrapport april – juni  2020

2020-07-21

Delårsrapport juli – september 2020

2020-10-23