Finansiell kalender

 

Delårsrapport jan – sep 2019

2019-10-18

Bokslutskommuniké 2019

2020-03-13

Delårsrapport jan – mars 2020

2020-04-20