Delårssiffror Juli – September 2020

Tryggkredit släpper idag siffror för det tredje kvartalet 2020

Q3 2020
Intäkterna minskade med 6% och uppgick till 23,6 MSEK (25,0)
Resultatet före skatt minskade med 22% och uppgick till 6,7 MSEK (8,6)

2020/09/30
Soliditeten var vid kvartalets slut 43%
Låneboken uppgick vid kvartalets slut till 315 MSEK

Är du investerare och vill läsa rapporten i sin helhet? Klicka här

Anders Axelsson (CEO)
anders@tryggkredit.se
072-5632050

Om Tryggkredit
Tryggkredit är ett ledande och snabbt växande svenskt konsumentkreditinstitut som sedan starten 2011 förmedlat över 77 000 privatlån och kontokrediter. Tryggkredit jobbar hårt för att med hjälp av digitala finansiella tjänster göra livet enklare och tryggare för sina kunder.

Dela inlägget

Leave a Reply

Your email address will not be published.