Bokslutskommuniké 2020

Tryggkredit släpper idag siffror för det fjärde kvartalet 2020

Q4 2020
Intäkterna minskade med 9% och uppgick till 22,2 MSEK (24,4)
Resultatet före skatt minskade med 33% och uppgick till 5,2 MSEK (7,7)

2020/12/31
Soliditeten var vid kvartalets slut 47%
Låneboken uppgick vid kvartalets slut till 142 MSEK

Är du investerare och vill läsa rapporten i sin helhet? Klicka här

Om Tryggkredit
Tryggkredit är ett ledande och snabbt växande svenskt konsumentkreditinstitut som sedan starten 2011 förmedlat över 80 000 privatlån och kontokrediter. Tryggkredit jobbar hårt för att med hjälp av digitala finansiella tjänster göra livet enklare och tryggare för sina kunder.

Dela inlägget

Leave a Reply

Your email address will not be published.