Bokslutskommuniké 2019

Tryggkredit släpper idag siffror för helåret 2019

– Årets fjärde kvartal var i linje med våra förväntningar och vi lägger ett år bakom oss med god tillväxt i såväl omsättning som resultat, säger Anders Axelsson, VD Tryggkredit

Januari – December 2019
Intäkterna ökade med 26% och uppgick till 102,4 MSEK (81,1)
Resultatet före skatt ökade med 26% och uppgick till 35,4 MSEK (28,1)

2019/12/31
Soliditeten var vid kvartalets slut 39%
Låneboken uppgick vid kvartalets slut till 282 MSEK

Är du investerare och vill läsa rapporten i sin helhet? Klicka här 

Anders Axelsson (CEO)
anders@tryggkredit.se
072-5632050

Om Tryggkredit
Tryggkredit är ett ledande och snabbt växande svenskt konsumentkreditinstitut som sedan starten 2011 förmedlat över 70 000 privatlån och kontokrediter. Tryggkredit jobbar hårt för att med hjälp av digitala finansiella tjänster göra livet enklare och tryggare för sina kunder.

Dela inlägget

Leave a Reply

Your email address will not be published.