Delårssiffror Januari – Mars 2020

Tryggkredit släpper idag siffror för det första kvartalet 2020

Q1 2020
Intäkterna minskade med 11% och uppgick till 24,2 MSEK (27,3)
Resultatet före skatt minskade med 36% och uppgick till 7,0 MSEK (11,0)

2020/03/31
Soliditeten var vid kvartalets slut 38%
Låneboken uppgick vid kvartalets slut till 295 MSEK

Är du investerare och vill läsa rapporten i sin helhet? Klicka här 

Anders Axelsson (CEO)
anders@tryggkredit.se
072-5632050

Om Tryggkredit
Tryggkredit är ett ledande och snabbt växande svenskt konsumentkreditinstitut som sedan starten 2011 förmedlat över 70 000 privatlån och kontokrediter. Tryggkredit jobbar hårt för att med hjälp av digitala finansiella tjänster göra livet enklare och tryggare för sina kunder.

Dela inlägget

Leave a Reply

Your email address will not be published.